Livet före döden med i tidningen Dagen

Av alla tidningar…så är det tidningen Dagen som har en bild på Big Mary’s tisha Jag tror på livet före döden. Kul! Och tack till Ulf från Humanisterna som tog tillfället i akt och bar den under Järvaveckan.

Leave a Reply